Category Press Release

15 Aug

प्रेस विज्ञप्ति _वार्षिक साधारण सभा

निरीको वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सदस्यहरूलाई जरुरी सूचना। आदरणीय संस्थापक तथा सदस्य ज्यूहरू नेक्सस इन्स्टिट्युट अफ रिसर्च एण्ड इनोभेसन विषय : दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना । महोदय, उपरोक्त […]

READ MORE

4 Jun

NIRI प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति २०७७ पुष १७ गते, तदनुसार January 1, 2021, शुक्रबार विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उच्चतम शैक्षिक उपलब्धिहरूको साथसाथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अनुभवहरू प्राप्त गरेका अनुसन्धानकर्ता र पेसागत जीवनमा आबद्ध […]

READ MORE

1 Jan

NIRI प्रेस विज्ञप्ति

२०७७ पुष १७ गते,  शुक्रबार। विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उच्चतम शैक्षिक उपलब्धिहरूको साथसाथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अनुभवहरू प्राप्त गरेका अनुसन्धानकर्ता र पेसागत जीवनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सन् २०२० मा स्थापित स्वतन्त्र र […]

READ MORE